Quy định bảo hành


1. Dịch vụ áp dụng

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm có dịch vụ bảo hành kèm theo như hàng công nghệ, điện tử, gia dụng, đồng hồ...

2. Điều kiện bảo hành

- Bảo hành từ 3-12 tháng theo điều kiện và chính sách bảo hành của của nhà cung cấp, thẻ bảo hành được chuyển cùng sản phẩm.

3. Địa điểm bảo hành

- Quý khách vui lòng đọc thông tin nhà cung cấp, địa chỉ bảo hành ghi trên phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.