Tài khoản giao dịch


1. Tài khoản Vietcombank

Chủ TK: Trần Thanh Tú, 0251001769087, Chi nhánh Bình Tây

2. Tài khoản Agribank

Chủ TK: Bùi Thị Ánh, 1603205278210, Chi nhánh Lý Thường Kiệt